Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

ART – BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Pilarczyk zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. III Oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.
Dzięki dofinansowaniu zrealizowany jest projekt:
Wzmocnienie pozycji rynkowej firmy Art-Bud poprzez zakup zgrzewarki dwugłowicowej oraz czyszczarki naroży, które umożliwią rozszerzenie i udoskonalenie oferty przedsiębiorstwa

W wyniku realizacji projektu Beneficjent fabryka poszerzył dotychczasową ofertę dwa nowe produkty: okna i drzwi półzlicowane oraz udoskonalił dotychczasową ofertę stolarki PCV.

Ogłoszenie o zamówieniu

W związku z realizacją projektu pn ‘Wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez zakup grzewarki dwugłowicowej oraz czyszczarki naroży, które umożliwiają rozszerzenie i udoskonalenie oferty przedsiębiorstwa’ w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.6: Rozwój mikro – i małych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 przez ART-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Pilarczyk ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup:
1. Zgrzewarki dwugłowicowej
2. Czyszczarki naroży CNC

Pobierz całe ogłoszenie