Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


ART – BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Pilarczyk zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. III Oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.
Dzięki dofinansowaniu zrealizowany jest projekt:
Wzmocnienie pozycji rynkowej firmy Art-Bud poprzez zakup zgrzewarki dwugłowicowej oraz czyszczarki naroży, które umożliwią rozszerzenie i udoskonalenie oferty przedsiębiorstwa

W wyniku realizacji projektu Beneficjent fabryka poszerzył dotychczasową ofertę dwa nowe produkty: okna i drzwi półzlicowane oraz udoskonalił dotychczasową ofertę stolarki PCV.