Ogłoszenie o zamówieniu


W związku z realizacją projektu pn ‘Wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez zakup grzewarki dwugłowicowej oraz czyszczarki naroży, które umożliwiają rozszerzenie i udoskonalenie oferty przedsiębiorstwa’ w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.6: Rozwój mikro – i małych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 przez ART-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Pilarczyk ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup:
1. Zgrzewarki dwugłowicowej
2. Czyszczarki naroży CNC

Pobierz całe ogłoszenie